Yhteystiedot

Puhelin: +358408035745
Sähköposti: lasse.makinen@poiqa.com

Tuotteistetut palvelut

28.05.2012

PoiQA Oy on tuotteistanut omat palvelunsa.  Kolme päätuotetta ovat: Auditointi, Ongelmanratkaisu ja Koulutus.

Auditointi, joka on ensimmäinen tuote, on nimeltään ”Albert”. Nimi on lainattu Albert Einsteinilta, joka on joskus tiettävästi sanonut tähän tuotteeseen ajatuksia herättävän lauseen lauseen ” If the facts don't fit the theory, change the facts”. Auditoinnissa on oleellista selvittää olemassa olevat faktat ja jos ne eivät tue yrityksen päämääriä ja strategiaa, on ehkä syytä pohtia toimintatapojen muuttamista niin, että päästään haluttuun lopputulokseen.

Toisen tuotteeni Nimi on ”Houston”, joka tuo monelle mielleyhtymän kuuluisaan keskusteluun Apollo 13 avaruuslennon miehistön ja Houstonin tukikohdan välillä vuonna 1970. Alunperin miehistön jäsenet Swigert ja Lowell kertoivat tukikohdalle, että meillä on ollut ongelmia (…we have had a problem…), sittemmin Apollo 13 elokuvassa vuonna 1995, lause oli yksinkertaistettu muotoon ”Houston, we have a problem…”. Viime aikoina ”Houston” ongelma on yhdistetty edesmenneen laulaja Whitney Houstonin henkilökohtaisiin ongelmiin tai pelikonsoli Wiin liian innokkasta käytöstä johtuviin tapaturmiin ”Wii have a problem”. Minun tarkoituksenani on tarjota apua yritykselle, kun he yrittävät tunnistaa ongelmien tai heikkouksien vaikutuksia ja auttaa suunnitelmien teossa näiden poistamiseksi.

Kolmas tuote on koulutustoiminta, joka sisältää myös yksilöllisten tarpeiden mukaisen valmennuksen ja mentoroinnin. Tuotteen nimi on ”Confucius”, jonka tavoitteena ei ole pelkästään luoda konfuusiota vaan saada ihmiset oivaltamaan oppimisen ja ajattelun tärkeyden, lainaten kiinalaisen filosofin Confusiuksen sanoja: ”He who learns but does not think is lost! He who thinks but does not learn is in great danger.”

Lue lisää täältä

21.11.2013ISO/TS 16949 Auditointipätevyys
04.02.2013Yhteistyötä Talentiimi Oy:n kanssa
27.08.2012Yritysesittely uudistettu
28.05.2012Tuotteistetut palvelut
19.04.2012ISO9001:2008 Auditointipätevyys